خانه

بوی مهر

بوی مهر

شهریور این ته تغاری تابستان هنوز از راه نرسیده
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده

آنالیز کنیم!

میدونی آدم یه واقعیت تلخ رو بدونه و باهاش هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشه، خیلی شیرینتر و قابل تحمل تر از اینکه مثل یه کپک سرشو زیر برف پنهون کنه و هیچ جارو نبینه وهیچ نشونه ای رو نفهمه.
مرداد ۲۵, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
دختر بی پروا

دختر بی پروا

آسمان را به زمین خواهم دوخت به جنگ تن به تن با تمام دنیا خواهم رفت
مرداد ۲۵, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
سیاهی شب

سیاهی شب

در من رخنه کن همچو سکوت در سیاهی شب
مرداد ۲۵, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
بگذارو بگذر

بگذار و بگذز

بگذار و بگذر گاهی خودت را گاهی دیارت را
مرداد ۲۵, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
گذر زمان

گذر زمان

دلنوشته بیا فرض کنیم که سالهای سال هم بگذرد تو می پنداری با گ…
مرداد ۲۵, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
مهر ابدی

مهر ابدی

همچو مهر تو به دنیا جاری بوده.
مرداد ۲۵, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
فصل خزان

فصل خزان

تا برسد به قدم زدن در خیابان های این شهر که پر است از عاشقانه های گفته نشده. ازغزل های خوانده نشده و شاید با فرا رسیدن پاییز
مرداد ۲۵, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
ما به هم بدهکاریم

ما به هم بدهکاریم

ما به هم این همه انکار بدهکاریم من به تو بدهکارم و تو به من
مرداد ۲۳, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
تصویر لبخند خدا

لبخند خدا

لبخند خدا روزت مبارک....
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
تصویر پرواز کن

پرواز کن

بال هایت را بگشا پرواز کن بی درنگ
مرداد ۹, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
تصویر باران مهر

باران مهر

برمن ببار، همچو باران بهار 🌺
مرداد ۷, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده