خانه

تصویر صبح و صدایت

صبح و صدایت

گرمایی به غایت بیشتر و پایدارتر از این روزهای ناپایدار.
مرداد ۴, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
تصویر جمعه

جمعه

جمعه وعده مهرانگیز تمامی عشاق است
مرداد ۱, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
تصویر دیوانه

دیوانه

این دنیا محتاج، دیوانه عاشق است تا، انسان عاقل.
تیر ۳۰, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
دوست داشتنت

دوست داشتنت

می ترسم،می ترسم در آغوشت
تیر ۲۸, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
تصویر طلوع عشق

طلوع عشق

من بیدارم تا طلوع عشق
تیر ۲۴, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
تصویر دخترک

رشته مهرت

بی مهابا به بوسه ای، عقل هم را زایل کردیم
تیر ۲۴, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
تصویر غروب نگاهت

غروب نگاهت

چه فرقی می کند که آفتاب غروب کند یا نه؟
تیر ۲۳, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
تصویر شب

شب

تا صبح از سمت آغوش تو طلوع کنم.
تیر ۲۳, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
تصویر عصر یعنی یک بغل دلدادگی

یک بغل دلداگی

عصر یعنی یک بغل دلدادگی
تیر ۲۱, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
تصویر افسون چشمانت

افسون چشمانت

ومن همچو ماهی کوچک حوض مادربزرگ
تیر ۲۱, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
تصویر نگاه تو

نگاه تو

روز از مهر خدا زاده میشود
تیر ۲۱, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده
تصویر بوسه بی ادعا

بوسه بی ادعا

صبح یعنی بوسه ی بی ادعا
تیر ۱۸, ۱۳۹۵/توسط آرزو محمدزاده